Doneu-me «asguilando» si en voleu donar,
que la nit és curta i hem d’arribar
al peu de la serra a fer el sopar;
pedretes calentes, tros de bacallà.

Xacarraxac, que les figues són verdes,
xacarraxac, que elles maduraran,
xacarraxac.

Ja pugen, ja pugen, el cabàs amunt,
digueu-li a Jesús que no el traga buit
i a la senyora ama que aprete la m ,
amb bona mesura per a hui i demà.

Xacarraxac, que les figues són verdes,
xacarraxac, que elles maduraran,
xacarraxac.

En temps de Nadal fa el dia curtet,
les dones s enfunden jugant al burret,
mig endormiscades a la plaça van,
el primer que busquen el tros de la carn.

Xacarraxac, que les figues són verdes,
xacarraxac, que elles maduraran,
xacarraxac.

Farem pilotetes demà si Déu vol,
les hem d’enrotllar en fulles de col,
comprarem un ou o ens el donaran
i a la tenoreta i no es desfaran.

Xacarraxac, que les figues són verdes,
xacarraxac, que elles maduraran.
Si no maduren el Dia de Pasqua,
maduraran el Diumenge de Rams.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /