Les pilotes de l’avarícia deixen cec a,
qui mou els fils de les nostres vides jugant a,
sempre tenir tot el poder ignorant la fam,
uns somien la llibertat i jo mentrestant…

Play the golf! Play the golf! Play the golf!
Play the golf! Play the golf! Play the golf!

Jo he sentit les teves mans apretant-me com,
com si fos el teu pal de golf incitant-me a,
treballar pels teus obscurs plans xenofòbics,
Uns somien la llibertat i jo mentrestant…

Play the golf! Play the golf! Play the golf!
Play the golf! Play the golf! Play the golf!

Published On: 20/05/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /