Yung mare:
Sera el mes jova del cementiri stara mol wapu quan es piri vestit d’amiri
Se que ell voldria k no em giri k miri kapandaban i tiri i ke esploti butellas x la city

Willfree:
Surt daqui, vina am mi, tho vai di, ara si, va parir, em vui murir, digam si o no
Et tiru el free, fuman chee, catal i el willfree, acaba aixi en tarari, no tinc pardisio
En aqesta vida io tinc als días cuntats
No tenía la culpa ami em va tuca rebre ia son 30 anys fa tems no ian nasasitats
Nai tinc mol a guanya i mol poca cosa a perdre.
An al samantiri nai asta ple da balens,
Als grans vivim rapid mentres altras van lens
Vivint Carpe diem vaig passar be els vintiset
I vivint se ca astic janarant grans moments
La mort no te preu, arrosegu la creu, te rubat el premi ia nos teu ara es meu,
no viure ajanullat,
seguiré están d peu, amim suda la polla tot lu qem digueu.

Yung mare:
La meba gen no son bons ni dulens
Nusaltras som gangsters nais intaligens
El cementiri sta ple d valens
Naial samantiri sta ple dupunens
Las putas ens veuan i venan currens
Volan fuma exotic i se del carre
U volan tot gratis sensa paga re
Qunec mols kan pagat i k n ublidare

Sera el mes jova del cementiri stara mol wapu quan es piri vestit d’amiri
Se que ell voldria k no em giri k miri kapandaban i tiri i ke esploti butellas x la city   Monrra Straps:
Ka akesta vida pasa rapid i io vaig rapid nai qui l’atrapi
Ia da patit pasan al atic nai el al trapi io sepra al capi
Pro sempra ia un mal parit nos divartit, pro es nasasari
sa da save se aducat pro cuan at toca nai se un sicari
Kesta vida pasa rapid i io vaig rapid i rapid acabara
K aixo es mol easy pro io mu pasu an dificia aqui hem vingut a juga
Ki parteix i raparteix nai as keda al millo peix pro da tan ara te angreix i a ell no li cap ni un mes
Ell partrix i raparteix par ka citi ials carres
Kuan tatrapa ni sinmuta cada dia es el mateix

Yung mare:
Sera el mes jova del cementiri stara mol wapu quan es piri vestit d’amiri
Se que ell voldria k no em giri k miri kapandaban i tiri i ke esploti butellas x la cit

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /