Casar-me voldria, però ho he de pensar,
que quan tindré dona ja no tindré pa,
i quan tengui pa ja no tindré vi:
val més que no em casi que i quedi fadrí.

Si la trii senyora, no sabrà aguiar,
un duro diari no li bastarà;
mocadors de seda, vestits de setí:
val més que no em casi que i quedi fadrí.

Si la trii criada, bé sabrà aguiar,
però mocadors no sap vorejar;
mocadors per ella, mocadors per a mi:
val més que no em casi i quedi fadrí.

Si la trii madona, ja se com ho fan;
d’amagat de l’amo se foten sa carn,
lo que fan dels altres ho faran de mi;
val més que no em casi i quedi fadrí.

Si la trii molt grossa, semblarà un gegant,
no hi haurà prou roba per ella a l’encant
i es portal de casa hauré d’engrandir:
val més que no em casi i quedi fadrí.

Si la trii petita, semblarà un parral;
per poc que la renyi s’ho pendrà per mal;
vesins i vesines rallaran de mi:
val més que no em casi i quedi fadrí.

Si la trii peluda, sa gent què dirà?
Un barber per ella no li bastarà;
Un barber per ella i un barber per mi:
val més que no em casi i quedi fadrí.

Si la trii modista, verge del socorro!…
As cap de tres dies ja em farà dur un gorro,
gorro i altre gorro, per ella i per mi:
val més que no em casi i quedi fadrí.
Val més que no em casi i quedi fadrí.
Val més que no em casi i quedi fadrí.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /