El meu unicorn blau
ahir es va escapar.
El vaig deixar pastant
i a casa no ha tornat.
A qui me’n doni informació
la hi pagaré molt bé.
Les flors que em va deixar
no m’han volgut parlar.

El meu unicorn blau
ahir es va escapar.
No sé si s’ha perdut,
no sé si se n’ha anat.
I jo no tinc res més
que el meu unicorn blau.
Si algú en sap res, d’ell,
li’n prego informació.
Cent mil o un milió
jo pagaré.
El meu unicorn blau
ahir se’m va escapar.
Ahir…

L’unicorn i jo
vam fer gran amistat.
Una mica amb amor
una mica amb veritat,
la seva banya anyil
pescava una cançó.
Saber-la compartir
era una vocació.

El meu unicorn blau
ahir se’m va escapar
i a algú li pot semblar
que estic obsessionat,
però jo no tinc res més
que el meu unicorn blau.
Ni que en tingués dos,
jo només vull aquest.
A qui me’n doni informació
li ho pagaré.
El meu unicorn blau
ahir se’m va escapar. Adéu…

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /