Cançó Una mosca volava per la llum: Lletra

Una mosca volava per la llum
I la llum es va apagar
I la pobra mosca es va quedar a les fosques
I la pobra mosca no va poder volar

Ara, amb la “A”

Ana masca valava par la llam
A la llam es va apagar
A la pobra masca es va quedar a les fasques
A la pabra masca na va padar valar

Ara, amb la “E”

Ene mesque veleve per le llem
E le llem es ve epeguer
E le pebre mesque es ve queder e les fesques
E le pebre mesque ne ve peder veler

Ara, amb la “I”

Ini misqui vilivi pir li llim
I li llim is vi ipiguir
I li pibri misqui is vi quidir i lis fisquis
I li pibri misqui ni vi pidir vilir

Ara, amb la “O”

Ono mosco volovo por lo llom
O lo llom os vo opogor
O lo pobro mosco os vo codor a les foscos
O lo pobro mosco no vo podor volor

I ara, amb la “U”

Unu muscu vuluvu pur lu llum
U lu llum us vu upugur
U lu pobra muscu us vu cudur u lus fuscus
U lu pubru muscu nu vu pudur vulur

Una mosca volava per la llum
I la llum es va apagar
I la pobra mosca es va quedar a les fosques
I la pobra mosca no va poder volar

Una mosca volava per la llum
I la llum es va apagar
I la pobra mosca es va quedar a les fosques
I la pobra mosca no va poder volar

  • Autor: Popular
  • Any: Desconegut
Published On: 26/10/2023 / Categories: Cançons, Cançons Infantils /