Tanque els ulls per mirar l’horitzó infinit.
Pàgina en blanc per començar a esfullar sentits.
Rostre d’encís quan esclata el teu riure.
Rostre d’encís i acabes dibuixant,
ulls de mitja lluna, claror en la nit,
ulls de mitja lluna, aigua en el camí.
Entonem noves cançons, himnes pel demà.
Som bris d’herba tendres i nus en aquest desert
d’ombres i asfalt, rialla enmig del drama
Rostre d’encís i acabes dibuixant,
ulls de mitja lluna, claror en la nit,
ulls de mitja lluna, aigua en el camí.
Com ocells volem junts, enderroquem fronteres.
Com ocells volem junts i acabem dibuixant,
ulls de mitja lluna, claror en la nit
ulls de mitja lluna, aigua en el camí

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /