A casa les passes caminaven tancades, tu havies callat, jo m’havia quedat; tot s’havia acabat. A casa les ganes grimpaven pels arbres, tu havies callat, jo m’havia quedat; tot s’havia acabat.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /