Desperto amb els crèdits finals
segrestat pel meu sofà
amb el cervell anestesiat
no tinc centre de gravetat

Sóc Teleapàtic i vaig amb el pilot automàtic
Sóc Teleapàtic i vaig amb el pilot automàtic

sóc Teleapàtic, sóc Teleapàtic, sóc Teleapàtic

Jo només vull ser
com és la resta de gent
I fer com si res
com si tot estigués bé

I no enterar-me de res
i no enterar-me de res
i no enterar-me de res

M’aixeco i he perdut el cap
masses antenes als terrats
torno a deixar-me hipnotitzar
és el millor que em pot passar

Sóc Teleapàtic i vaig amb el pilot automàtic
Sóc Teleapàtic i vaig amb el pilot automàtic

sóc Teleapàtic, sóc Teleapàtic, sóc Teleapàtic

Jo només vull ser
com és la resta de gent
I fer com si res
com si tot estigués bé

Jo només vull fer
com fa la resta de gent
I fer com si res
com si tot estigués bé

I no enterar-me de res
perquè sóc Teleapàtic
i no enterar-me de res
perquè sóc Teleapàtic

Sóc Teleapàtic
Sóc Teleapàtic

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /