Tèèèèèèèèèè i cafèèèèèèèèèè
Tèèèèèèèèèè i cafèèèèèèèèèè

És la beguda estimulaaaaaaaaaaaaaaaaaau
Que m´alegra el coraçaaaaaaaaaaaaaaaaaau

És la beguda estimulaaaaaaaaaaaaaaaaaau
Que m´alegra el coraçaaaaaaaaaaaaaaaaaaou.

Tè, tè tè
i ca fè!

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /