Tau garçó, la durundena
Tau garçó, la durendó.

Tan chiquet e tan polit
Com t’és nat aquesta nit
tot l’infern n’aurà scarnit
Lucifer n’aurà gran pena.

Sóc la lluna i sóc l’alzina
sóc la vinya que fermenta
sóc tres glops i mig d’absenta
i la rosa amb una espina.

És encendre una foguera
és el crani del senglar
i ningú farà callar
l’antic cant de la somera.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /