Sobtadament, una dolçor
em diu: – D’on vinc? Qui só?
La terra, com meravellada,
es fa més tendra a la petjada.
Hi ha un raig de sol damunt la margenada
sobre una flor d’humil color.
I quan ja fina la dolçor
encara em diu: – D’on vinc? Qui só?

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /