El primer món va ser lliure.
El segon món d’esclavitud.
On podem viure, com podrem viure?

Un tercer món de conquesta.
I un quart món derrotat.
On podem viure, com podrem viure?

Uh Convocats els Sants
per fer el gran Consell
i crear un nou món.

El cinquè món era d’ordre.
I el sisè món revolució.
On podem viure, com podrem viure?

Uh Convocats els Sants
per fer el gran Consell
i crear un nou món,
i crear un nou món,
i crear un nou món.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /