Dona, vejats el marit sovint;
serviu-lo bé, millor o quin
digats si és gran o poc o nin:
Jo tinc el meu estimat
que reposa entre els meus pits.

Si altra dona demana per si
vos passau la mà bell bací;
saludats: Sènyer, ací, ací,
he cobert el meu divan amb cobertors.

Serviu-lo ben e bon pensir
per tal que als fets ho puga servir.
Digats-li si’l vets apnujós ni cosir:
Desvetlla’t, desvetlla’t i canta!

Si us fa almuix car no us par bo
no’l fassats ballar mindisó
creu-lo si us diu ojats-ho.
Cadascú saps les amargors deel seu cor.

Tam, tam, tam we-nislam.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /