Ses porgueres que tu fas
qualque dia et faran falta.
Si no és un dia serà s’altre
que tu te’n recordaràs.

Ses porgueres que tu fas
són de xeixa immaculada.
Guarda-les bé, estimada,
quan les vulguis, les tendràs.

Ses porgueres de blat bo
sempre van damunt, damunt…
Al·lota, tenguessis punt,
no m’hauries fet això.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /