Sereu el que sereu
però no pas benaurats, senyor del món.

Els benaurats són els qui us increpen,
perquè els perseguiu.

Són aquells qui heu desposseït i no us envegen,
perquè són humils.

Són els qui us donen a la cara amb la seva pobresa,
perquè és l’esperit el qui us fereix.

Els benaurats són els adolescents,
perquè ells tenen el cor net.

Els benaurats són els qui han sofert la vostra despietat,
perquè han après misericòrdia.

Són aquells que no heu pogut fer vostres,
perquè ells faran justícia.

Els benaurats són els qui envieu a combatre per interessos
amagats, perquè d’amagat ploren.

Els benaurats són aquells qui rebutgen les vostres armes
i viuen en la pau,
perquè ells sols poden conèixer Déu.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /