Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Tot aquell qui ampra un duro
un diumenge per l’asprà
i se’n vaja a Gandia
a que li calcen l’aixà

Calça-me-la de nou lliures
que sóc fadrí de rigor
Déu mos lliure de l’aixà
en el temps de la calor

Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Si vas a cavar al tendre
i la terra té brunyols
per fort que tires l’aixà
no la claves mai tu on vols

Tirem els barrets al port
i embarquem cap a Maó
Déu mos lliure de l’aixà
en el temps de la calor

Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Quan mos envien a cavar
i pel camí hem d’esmorzar
i a mig dia cau el amo
en què això s’ha d’acabar

Vos afegiré un quinzet
Ai redéu quina amargor!
Déu mos lliure de l’aixà
en el temps de la calor

Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Carolina, Carolina
qui t’ho havia de dir
que la burra està prenyada
mascle o femella ha de parir

parirà ????????
parirà que és un rigor
Déu mos lliure de l’aixà
en el temps de la calor

Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Picaina
redéu Picaina
redéu Picaina
quina aigua cau!

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /