Un paper per llençar,
ben petit o potser gran
de colors; per què no blanc?
Fet bocins o rebregat.

Paper a la paperera
paper dins et llençarem.
Paper a la paperera
el terra no embrutarem.

Un paper per llençar
de caramel o d’un regal,
o potser d’un mocador
l’encistello en el seu lloc.

Paper a la paperera…

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /