Tenen una peça els homes 
sota el melic 
que sempre ha estat per nosaltres 
un embolic.

Ells diuen que té la mida 
si fa no fa un pamet. 
però la immensa majoria 
sempre n’hi falta un trosset.

No ve d’un pam, no ve d’un pam 
si està fresca i eixerida 
si ve d’un pam, si ve d’un pam 
si es porta pengim-penjam.

Adam va preguntar a Eva: 
“Mai no ho he entès! 
Com és que tens dues cames 
i jo en tinc tres?”

I Eva va contestar-li: 
“Ben mirat, no ve d’un pam! 
Per aquestes quatre misèries 
no esvalotis l’aviram!”

No ve d’un pam…

No tenir aquest penjoll 
no ens fa patir 
tot i que resulta pràctic 
per a fer pipi.

Si d’aquesta pelleringa 
tant en voleu presumir, 
poseu-la a una vitrina 
dintre un pot d’esperit de vi.

No ve d’un pam… 

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /