El pobre s’abriga en la foscor d’una caverna
i en la solitud del desert.
I vosaltres que esteu al vaixell de la grandesa,
no ho heu vist?

Fins ara hi ha pobles que seuen entre runes,
i tenen gana,
i vosaltres que esteu al vaixell de la grandesa,
no ho heu vist?

Aliança mundana del tot comercial
que amb Déu us guardeu.
Heu vist el port del sofriment?
Heu vist la brutícia d’aquest món?
I vosaltres que esteu al vaixell de la grandesa,
no ho heu vist?

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /