Quatre llunes a la mar i ben contades,
quatre barres a la proa de la barca.
Lluny del poble, del amics i de la platja,
i portant a dintre el pit tanta esperança.

Era el dia de Nadal i navegava,
feien via els mariners cercant la platja.
Tots anaven a buscar la bella clara
cercant la llum, cercant la pau, buscant la calma.

Bon Jesuset, mira com creix
l’ona incessant, visant el cel.
Pregaven junts els mariners,
sobre la barca xiulava el vent, el vent.

Oh Nen hermós, que passeu fred,
vos que sou Rei de Terra i Cel,
deu-nos la pau, calmeu la mar.
La terra canta la Nit de Nadal.

Poc a poc fent el camí de les Antilles,
el cap blanc, el cor trencat, vençuts a Cuba.
Navegaven els valents que retornaven
buscant el sol, buscant el cel de Catalunya.

Bon Jesuset, mira com creix……

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /