My my, hey hey
el rock and roll es quedarà.
És millor cremar
que anar-se fonent.
My my, hey hey.

Sense tristor
i a la foscor,
tu pagues per això
i et donen allò.
I quan has marxat
ja no pots tornar,
és quan surts del trist
i ets en el fosc.

El rei ha marxat
però no està oblidat,
aquesta és la historia
de Johnny Rotten.
És millor cremar
que anar-se envellint,
el rei ha marxat
però no està oblidat.

Hey hey, my my
el rock and roll no morirà.
Hi ha més a la foto
que el que l’ull hi veu.
Hey hey, my my.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /