Mai de mais no sabrem perquè
una glosa mal canada,

res no diu però, escoltada
estant sols ens fa plorar.
Sols de sentir la tonada
res no diu i ens fa plorar.

Rialla de blat porgat,
a on ets rialla verge,
rialla a on te n’has anat?

Boca de sucresponjat,
ull amador que convida,
per què me traireu tant?

Mai de mais no sabrem perquè
una glosa mal canada,

res no diu però, escoltada
estant sols ens fa plorar.
Sols de sentir la tonada
res no diu i ens fa plorar.

Penedit i escalivat
i sense el per què no saber
sempre seguir caminant.

Balança posada al fi,
qui pesarà els desenganys
dins el cor del pelegrí?

Mai de mais sabrem perquè
mai de mais. 

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /