Quan sento aquest Ritme
jo no en puc parar,
La Rumba Catalana
mira mira en posa a ballar,

Agafo la guitarra faig el ventilador
Mira com repica mira com repica
Ai aquest bongo.

A mi m’agrada la Rumba, A mi m’agrada la Rumba

I tu ballas la rumba i tu ballas la rumba

A mi m’agrada la Rumba, A mi m’agrada la Rumba

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /