Jo sempre he dit que volia ésser lliure,
ses conseqüències me som plantejat,
si he ensopegat me som posat a riure,
no mir enrere, vull veure endavant.

Jo ja em conform: sé llegir i sé escriure,
i solc anar sempre amb so cap ben alt,
faig lo que vull, molt de gust pas de viure
i m’és ben igual si a pics m’han enganat.

M’agrada es rock,
m’agrada més que quan era al·lot,
vaig amb so temps i ara crid més fort.
M’agrada es rock.
Així som jo:
som un nin gran que canta amb so cor,
dic lo que sent i no me fa por:
m’agrada es rock!

Jo sé nedar sense gordar sa roba,
i què té més?, ningú neix ensenyat,
qui tira envant a vegades se troba
amb un pam de nassos i ben escaldat.

M’agrada es rock,
m’agrada més que quan era al·lot,
vaig amb so temps i ara crid més fort.
M’agrada es rock.
Així som jo:
som un nin gran que canta amb so cor,
dic lo que sent i no me fa por:
m’agrada es rock!
 

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /