Hi ha molts tresors a la terra
l’or, la plata o el marfil…
però la millor riquesa
és anar a dormir tranquil.

Són molts los que avui en dia
se fan tractar de Sinyor
perquè mingen en forquilla
i es moquen en mocador.

No és més sinyor qui bé minja
ni aquell que va més mudat
No cal la butxaca plena
que virtut mai s’ha comprat.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /