Repica que repica,
Repica, que repica, repica el tabalet,
repica que repica, que hui fa molt de fred.
Jo se moltes cançons,
Jo se moltes cançons, les anem a cantar.
Guardeu-les a la memòria per què no s’han d’oblidar.
Mon pare no té nas
Mon pare no té nas, mon pare no té nas, ma mare és xata.
I un germanet que tinc, i un germanet que tinc, el nas li falta.
Tres pardalets, una aguileta
Ja no voràs a la placeta, tres pardalets, una aguileta
D’eixos que van en bicicleta. Ploreu xiquets que pardalets tindreu.
Les Caterinetes
Les Caterinetes, juguen a boletes, els Caterinots, juguen a bolots
Tu Caterineta, tu que vas i véns, dis-li a ta mare que vinga corrents.
Els pardalots grossos, fugen del niu, i a la matinada canten el xiu, xiu.
Ja venim de mona
Ja venim de mona, ja venim de nit,
Amb la panxa plena i el melic florit.

Les cançons de hui, guardeu-les al cor
Perquè si no es canten, perdrem un tresor.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /