Pens en com
en com mos estimam
lo molt que ens estimam
el dia adorable
la nit més fascinant
i ara els mesos sense ritme
i la por que sap arribar
es presenten i ens desfan

I el fred, el fred
un fred que no mos quadra
són anys i murs i mons
són estranys espais a on
la meva elegància dorm

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /