És mort lo gall
Chicchirichì
I flors i plantes i animals en giro
No entenent-lo cantar aquell maitì
Han pensat “avui lo mon no viu
Pobres mosaltros, trista malaura
Si aquell no canta, no se suma el sol”.
Ma endrera del mon, després de la planura
Lo sol rient mostra un ventre moll.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /