Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí.

Va partir per prendre Espanya
i els espanyols bé l’han pris.

Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia i nit.

Treu el cap per la finestra
i un passatger veu venir.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia i nit.

Digueu-li a la meva esposa
que en vingui a treure d’aquí;

Si no hi ha prou diner a França
que vagin a Sant Denís.

Digueu-li a la meva esposa
que en vingui a treure d’aquí;

Que venguin la conxa d’or,
que es venguin la flor de lis.

Si no hi ha prou diner en bossa
que vagin a Sant Patrís.

Que venguin la conxa d’or,
que es venguin la flor de lis.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /