Cançó La coqueta amb sucre: Lletra

Qui la ballarà la coqueta amb sucre?
Qui la ballarà eixerit serà.
Balli-la vostè, senyoreta Xènia.
Balli-la vostè, que la balla bé.

Qui la ballarà la coqueta amb sucre?
Qui la ballarà cinc sous n’haurà.
Jo la ballaré la coqueta amb sucre,
jo la ballaré i cinc sous n’hauré.

Jo la vull ballar la coqueta amb sucre.
Jo la vull ballar que la sé ballar,
aparti’s vostè, senyoreta Laia.
Aparti’s vostè que no balla bé.

  • Autor: Popular
  • Any: Desconegut
Published On: 26/10/2023 / Categories: Cançons, Cançons Infantils /