Deixa’t caure del tot
deixa’t veure-ho de prop
deixa’t perdre el control
prova de descobrir l’error

Deixa’t somiar cançons
deixa’t oblidar els malsons
deixa’t recordar els petons
prova de mantenir l’acord
mentre la cançó es fon

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /