Estimat amic meu,
si podies venir,
amb la barca del temps,
amb el vent de llevant,
a l’ Alguer,
i senties amb mi
com és viu,
i arrelat,
i tan clar,
aquest nostre parlar
català
de l’ Alguer,
com et diu el teu nom
i somriu la ciutat
de l’ Alguer,
allunyat, amic meu
que ara ets als xiprers,
a l’ indret on comencen
a obrir el record
i el veler
el camí que et va ser sempre car,
el camí de la mar
de l’ Alguer

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /