Josué va conquerir Jericó
Jericó, Jericó.
Josué va conquerir Jericó
les muralles es van enfonsar.

Tots t’exalten com feren amb Gedeó,
tots et lloen com feren amb Saül,
però cap no fou tan bo com Josué
al combat de Jericó,
aquell matí!

Josué va conquerir Jericó
Jericó, Jericó.
Josué va conquerir Jericó
les muralles es van esfondrar.

Pels vols de les muralles de Jericó,
marxen amb les llances a les mans
i sonant les grans trompetes
Josué canta al Senyor
aquell matí!

Josué va conquerir Jericó
Jericó, Jericó.
Josué va conquerir Jericó
les muralles es van esfondrar.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /