Jo he fugit de Vilafàstics
un poblet de mala mort
i he vingut a Barcelona
ha provar si aquí faig sort.

Jo diré que sóc inglesa
vàries cases buscaré
per ser “mis”
acompanyanta de les senyoretes “bé”

Com que só molt eixerida
com hi ha món,
ja he après l´enraonar
d´allà London.

Jo vull ser “mis”, “mis”, “mis”,
parlar l´inglès, yes, yes,
i fer la dandy
que a mi em serveix.
Quin compromís, mis, mis,
si algun pagès, yes, yes,
de Vilafàstics
em descobreix.

Trinc d´inglesa
ben bé el tipo.
Talment semblo de London.
Sèria i molt encarcarada
tota tiesa vaig pel món.
Per semblar una “mis” de veres
m´he comprat impertinents
i aquest barret que porto
és inglès i no l´entens.
És el colmo fer d´inglesa
quan jo sé
que el meu pare
d´allò més “inglesos” té.

Jo vull ser “mis”, “mis”, “mis”,
parlar l´inglès, yes, yes,
i fer la dandy
que a mi em serveix.
Quin compromís, mis, mis,
si algun pagès, yes, yes,
de Vilafàstics
em descobreix.

Després de dinar el diumenge
vaig anar al moll a les tres
bo i veient allà un marino
que el vaig prendre per inglès.
Jo li deia: “Tennis, mister,
encender”. I em contestà:
“no tinc mistos per encendre
que he deixat jo de fumar”.
Jo que em creia que era inglès
va resultar
que ni el noi de Tona n’és més català.

Jo vull ser “mis”, “mis”, “mis”,
parlar l´inglès, yes, yes,
i fer la dandy
que a mi em serveix.
Quin compromís, mis, mis,
si algun pagès, yes, yes,
de Vilafàstics
em descobreix.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /