Cada dia de matí
quan davall en es jardí,
ve un ocellet molt fi
a cantar-me una tonada.

Lluny de fer-se gens de por
fent bolets s’acosta a jo,
i alçant un poc es vol
ve a donar-me una besada.

Jo som com un ocellet,
cant i bot amb alegria,
i ell que és es meu germanet
ve a fer-me companyia.

Quan deman per amb ell volar
pel món em diu: no, no, ca…
On podries tu anar
quan estiguis tan bé com ara.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /