Jo dic una cosa
i vosaltres la repetiu al darrere eh,
per exemple jo dic:
Jo en tenia un gat,
i vosaltres dieu:
jo en tenia un gat.

Orelles molt obertes eh!
A veure?

Jo en tenia un gat
jo en tenia un gat
que era molt gandul
que era molt gandul
jo en tenia un gat
jo en tenia un gat
que no en caçava mai cap
que no en caçava mai cap.

Molt bé,
però encar ho podem fer millor eh!
A veure…

Jo en tenia un gat
jo en tenia un gat
que era molt gandul
que era molt gandul
jo en tenia un gat
jo en tenia un gat
que no en caçava mai cap
que no en caçava mai cap.

Ara em deixeu un espai per mi
i jo dic:

Però un dia ell en va caçar,
però un dia ell en va caçar
tot d’un plegat!

I ara tinc un gat
i ara tinc un gat
que no és gens gandul,
que no és gens gandul,
i ara tinc un gat
i ara tinc un gat
que sempre en caça algun
que sempre en caça algun.

I ara tinc un gat…

Baixet

I ara tinc un gat…

Més baixet encara

I ara tinc un gat…

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /