No hi ha dones al món
com les de Llagostera,
que pels republicans
varen portar bandera

No hi ha dones al món
com la Isabel Cinc Hores,
que pels republicans
va caminar vuit hores

Oi-dà, oi-dà,
com la Isabel no n’hi ha
Oi-dà, oi-dà,
com la Isabel no n’hi ha

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /