Recordem al tio Palero
cantant-nos la granaïna.
La que es ballava a la plaça
i la festa es feia aixina.

I a les xiques del meu poble
les tinc gran admiració.
Al ballar la granaïna
puntegen be de taló.

La despedida vos done,
la granaïna s’acaba.
I sempre que algú la cante
hi haja qui vullga ballar-la.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /