Entren els anys
A la ciutat de Xicago
La llei no existeix
La violència domina
Alcohol i sang es barregen
A la ciutat de Xicago

En una freda i plujosa nit
Pobre Sam s’arrossega pels carrers
Buscant algun d’aquests clubs
D’olor a pits perfumats
On es veu licor destil.lat
I l’orquestra toca el xarleston
Les hores passen en aquests bars
El temps que les copes a les seves mans
El dia succeïx a la nit i tot torna a despertar
Pobre Sam no te n’has ni adonat
I altre cop a la barra embolingat

Forever too much drink

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /