Tenc un gallet jove,
comença a cantar,
canta tot lo dia
com un rossinyol.
Per no estar tot sol,
cerca companyia,
morenita de l’alma,
cerca companyia.

Es gall he perdut
i no l’he trobat,
per si el cas el veis,
ell és escuat,
ell és escuat,
de dos mil maneres
i du mostaxeres
i foc encarnat.

Per sa polla venc,
si la’m voleu donar,
que es gallet que tenc
ara es vol casar,
ara es vol casar
amb na Margalida,
que és sa més garrida
que a s’escola hi ha.

Atura’t, al·lota, que t’enganaré,
que si no t’aturas, jo m’aturaré.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /