Si a mon pare veis content
tot enrevoltat de gent
que canta i balla,
deixau-lo fer,
és perquè es jove i valent
i pareix que te foc dins ses sabates
sempre els he duu ben fermades
per poder botar millor i anar més lleuger (aiaiai)
mon pare és bon ballador i no li passa es temps.

I en sentir una guitarra tot d’una canta
no toca amb sos peus enterra balla qui balla
i en sentir una guitarra tot d’una canta
i a ses viudes s’aferra perque els hi agrada.

Si a mon pare veis content
tot enrevoltat de gent
que canta i balla,
deixau-lo fer,
és perquè es jove i valent
i pareix que te foc dins ses sabates
sempre els he duu ben fermades
per poder botar millor i anar més lleuger (aiaiai)
mon pare és bon ballador i no li passa es temps.

i en sentir una guitarra tot d’una canta
no toca amb sos peus enterra balla qui balla.
i en sentir una guitarra tot d’una canta
i a ses viudes s’aferra perque els hi agrada
i en sentir una guitarra tot duna canta
no toca amb sos peus enterra balla qui balla
i en sentir una guitarra tot d’una canta
i a ses viudes s’aferra perque els hi agrada
i a ses viudes s’aferra perque els hi agrada
i a ses viudes s’aferra perque els hi agrada…

Visca mon pare!
 

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /