Cançó Els Contrabandistes: Lletra

Quina cançó cantarem,
que tots la sapiguem,
la del(s) contrabandistes;
a Banyuls vàrem anar,
de tabaco a carregar,
tota una companyia.

Lal.la la, lala lala lal.la,
Lal.la la, lala lala la;
lala lal.la, ariala lal.la,
arala lal.la, ariala lal.lara lal.là.

Quan ens d(i)cidim (a)rriar,
i allà mateix va picar
la remaleïda espia,
i a Figueres se’n va anar
i a contar-ho al capità:
-Som vist contrabandistes!

Lal.la la, lala lala lal.la,
Lal.la la, lala lala la;
lala lal.la, ariala lal.la,
arala lal.la, ariala lal.lara lal.là.

-Vós que els heu vistos passar,
no em dirí(e)u (co)nts (e)n’hi ha,
que van de companyia?
-Jo qu(a)ranta n’he comptat,
que anaven molt ben armats,
trabucs i carrabines.

Tral.la la, lala lala lal.la,
tral.la la, lala lala la;
lala lal.la, ariala lal.la,
ariala lal.la, ariala lal.lara lal.là.

El cabo es posà a davant:
-I anem minyons marxant,
farem carnisseria!
I al passar-ne Galliners,
i allí foren los quefers
i amb el(s) contrabandistes.

Tral.la la, lala lala lal.la,
tral.la la, lala lala la;
lala lal.la, ariala lal.la,
ariala lal.la, ariala lal.lara lal.là.

Si el trabuc (e)m (ha)gués tret,
bé n’h(a)uria fet gu(a)ret, (?)
gu(a)ret al cementiri.
Lara aral.la alala al.là,
lara aral.la alala al.là,
La la la la, la la.

  • Autor: Desconegut
  • Any: Desconegut
Published On: 23/12/2022 / Categories: Cançons, Cançons Populars /