Elàstics blaus subjectats amb candaus
porta el meu enamorat i el barret de costat,
de color verd, que és lo que em perd.

I porta un jec catacric, catacret,
un gec d’astracan pelut ribetat de vellut
i a l’armilla hi duu cigrons per botons.
En Pasqual és un noi original, com cal !

Porta camisa amb la petxera de xarol
i un gira-sol es posa al trau el noi,
una cadena que és xapada de llautó
i un mocador de pegamoi.

Amb xemeneia es fuma els puros
i amb salfumant es renta els peus,
porta un rellotge que és de suro
i al dit un sello de Correus.

Elàstics blaus subjectats amb candaus
porta el meu enamorat i el barret de costat,
de color verd, que és lo que em perd.

I porta un jec catacric, catacret,
un gec d’astracan pelut ribetat de vellut
i a l’armilla hi du cigrons per botons.
En Pasqual és un noi original, com cal !

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /