Passa el fil i torna a passar el fil,
estira, estira i tap, tap, tap.
Passa el fil i torna a passar el fil,
estira, estira i tap, tap, tap.

Sabater, bon sabater.
Les sabates, les sabates.
Sabater, bon sabater.
Les sabates m’has de fer.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /