Un grapat de bons propòsits 
i desitjos del millor 
les imatges d’infantesa 
s’acumulen en els records. 

Il·lusió en les mirades 
que il·luminen el carrer 
la televisió engegada 
ens recorda el que hem fet. 

I un altre any que comença 
que ens farà viure de tot 
bons moments i esperances 
també estones de dolor. 

I quan els carrers siguin foscos 
i no sàpigues on anar 
tanca els ulls i recorda 
el que senties per Nadal. 

Oblidant els despropòsits 
realitzats el darrer any 
acumulem les esperances 
de no caure en els paranys 

I la llum en les mirades 
que ens ensenyen els infants 
il·lumina les façanes 
i els nostres maldecaps. 

I un altre any que comença 
que potser ens farà millors 
ens recorda les absències 
de tots aquells que ja no hi són. 

I quan la vida et vagi en contra 
i comencis a dubtar 
tanca els ulls i recorda 
el que senties per Nadal.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /