El mussol no pot cantar perquè està sol…
ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

El mussol no pot cantar perquè està sol…
ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

El mussol no pot cantar perquè està sol…
ni tres, ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

El mussol no pot cantar perquè està sol…
ni quatre, ni tres, ni dos, ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
no pot cantar el mussol!

Ho fem a partir de deu i no us equivoqueu eh!

El mussol no pot cantar perquè està sol…
ni deu, ni nou, ni vuit, ni set, ni sis, ni cinc, ni quatre,
ni tres, ni dos ni un, ni mig, ni cap, ni sol,
que algú s’ha equivocat!

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /