Cançó El maridet: Lletra

Tan petitet maridet m’heu dat
que la geladeta se me’l menja;
tan petitet maridet m’heu dat,
que la geladeta se me l’ha menjat. (bis)

Amb una cua de cirera
jo n’hi he fet biga serrera;
me n’ha sobrat un boci, bocinet,
jo n’hi he fet un bastonet.

Tan petitet… Tan petitet…

I amb una closca d’avellana
jo n’hi he fet casa i cabana;
me n’ha sobrat un boci, bocinet,
jo n’hi he fet un corralet.

Tan petitet… Tan petitet…

I amb una closca de pinyó
jo n’hi he fet un gran sarró;
me n’ha sobrat un bocinet,
jo n’hi he fet un sarronet.

Tan petitet… Tan petitet…

I amb un pam i mig de drap
jo l’he vestit de cap a cap;
me n’ha sobrat un bocinet,
jo n’hi he fet uns calçotets.

Tan petitet… Tan petitet…

I amb una fulla de noguera
jo n’hi he fet la calaixera;
me n’ha sobrat un boci, bocinet,
jo n’hi he fet un calaixet.

Tan petitet… Tan petitet…

  • Autor: Popular
  • Any: Desconegut
Published On: 26/10/2023 / Categories: Cançons, Cançons Infantils /