Si n’hi havia un burriquet
que no vol llaurar mai dret,
que no vol llaurar mai dret.

Que vingui el gos, gosset
i que bordi el burriquet.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el bastonet
i que pegui al gos, gosset.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el foc, foquet
i que cremi el bastonet.
El foc, foquet no vol cremar.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el riu, riuet
i que mulli el foc, foquet.
El riu, riuet no vol mullar.
El foc, foquet no vol cremar.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el sol, solet
i que assequi el riu, riuet.
El sol, solet no vol assecar.
El riu, riuet no vol mullar.
El foc, foquet no vol cremar.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el nuvolet
i que tapi el sol, solet.
El nuvolet no vol tapar.
El sol, solet no vol assecar.
El riu, riuet no vol mullar.
El foc, foquet no vol cremar.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el vent, ventet
i que bufi el nuvolet.
El vent, ventet no vol bufar.
El nuvolet no vol tapar.
El sol, solet no vol assecar.
El riu, riuet no vol mullar.
El foc, foquet no vol cremar.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el foll, follet
i que escampi el vent, ventet.
El foll, follet no vol escampar.
El vent, ventet no vol bufar.
El nuvolet no vol tapar.
El sol, solet no vol assecar.
El riu, riuet no vol mullar.
El foc, foquet no vol cremar.
El bastonet no vol pegar.
El gos, gosset no vol bordar.
El burriquet no vol llaurar.

Que vingui el Papu-Fred
i que faci por al follet.
El Papu-Fred fa por al follet.
El foll-follet ja vol escampar.
El vent, ventet ja vol bufar.
El nuvolet ja vol tapar.
El sol, solet ja vol assecar.
El riu, riuet ja vol mullar.
El foc, foquet ja vol cremar.
El bastonet ja vol pegar.
El gos, gosset ja vol bordar.
El burriquet ja vol llaurar.

Si n’hi havia un burriquet
que ara sempre llaura dret,
que ara sempre llaura dret

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /