Ei!, que fràgils som!
Sense estimar, perdrem el món.

Ses coses que seguien es fil.
Sa fina retxa des calçons.
S’estrella de cada matí.
Es dies grisos de retorn.

Ei!, que fràgils som!
Sense estimar, perdrem el món.

Ses notes que no vas sentir.
Sa palla que confons amb joncs.
Ses hores as marge des camí.
Es amics que avui ja no hi són.

Ei!, que fràgils som!
Sense estimar, perdrem el món.

Ses mans gelades en ses nits.
Sa lluna perseguint es sol.

Ses vides que mos van fugir.
Es mars de tots es altres móns.
Ses aus que ahir vas descobrir.
Ses lluites plenes d’il·lusions.

Ei!,que fràgils som!
Sense estimar, perdrem el món.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /